Διαθέτουμε εδώ και αρκετά χρόνια ISO 9001:2015 καθώς και επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, ανεβάζουμε έτσι ψηλά τον πήχη στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. 
Επιπλέον διαθέτουμε πιστοποίηση ISO 14001:2015 για την καλύτερη περιβαλλοντική διαείρηση της επιχείρησης.
Ενώ τέλος διαθέτουμε και την πιστοποίηση OHSAS 18001:2007(ΕΛΟΤ 1801:2008) για την ποιοτική διαχείρηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία των εργαζομένων μας. Έτσι τηρούμε όλους τους κανόνες της επιχείρησης.