Όσο αφορά τις ποικιλίες και τα είδη χλοοτάπητα που υπάρχουν...
θα εντυπωσιαζόσασταν με μία απλή έρευνα. 

Για αυτό τον λόγο εξάλλου και προσφέρονται πολλές υπηρεσίες στον τομέα αυτο.

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν δυο ευρύτερες κατηγορίες ποικιλιών οι οποίες είναι: 

 

•Θερμόφυλλες
Τα θερμόφιλα είδη γρασιδιού

Θερμόφιλα θεωρούνται τα είδη γρασιδιού που απαιτούν για την ικανοποιητική τους ανάπτυξη θερμοκρασίες 20-40οC. Η καταγωγή τους είναι από θερμές και τροπικές ή ημιερημώδεις περιοχές π.χ. Αφρική, Νότια Αμερική, Ινδία και Νοτιανατολική Ασία. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπαίνουν σε λήθαργο προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις χαμηλές θερμοκρασίες και χάνουν το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα τους το οποίο επανέρχεται την άνοιξη. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι ποικιλίες.
Cynodon spp, Paspalum vaginatum, .
Bermuda , Zoysia, K .Kikuyu..
Γνωστές ως αγριάδες.. ή αλλιώς Ουγκάντα-Βερμούδα-και κικούγιου..
 

•Ψυχρόφυλλες

Τα ψυχρόφιλα είδη γρασιδιού.
Ψυχρόφιλα θεωρούνται τα είδη γρασιδιού που αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε θερμοκρασίες από 10-30 οC ενώ χαρακτηρίζονται από τη διατήρηση του πράσινου χρώματος τους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι ποικιλίες.
Lolium perenne . Festuca arudinacea, tall fescue. Poa pratensis.
kentucky bluegrass.