• Προδιαγραφές χλοοτάπητα  Η.Π.Α.

 Η επιλογή του χλοοτάπητα και του φυτωρίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν στις Η.Π.Α. μια χώρα με πολύ μεγάλη παράδοση στην παραγωγή χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων έτοιμου χλοοτάπητα το χρόνο.

• Να είναι γνωστό στον πελάτη το είδος του σπόρου και να αναφέρεται εάν είναι πιστοποιημένος.
• Το πάχος της λωρίδας του χλοοτάπητα να είναι 30 χιλιοστά ( +4, -4 χιλ.) χωρίς να περιλαμβάνεται το φύλλωμα.
• Η αντοχή της λωρίδας να είναι τέτοια ώστε να μην σχίζεται όταν κρεμιέται από τη μία άκρη.
• Το thatch να 12 χιλιοστά το μέγιστο.
• Η υγρασία της λωρίδας να είναι ικανοποιητική ( ρώγος ).
• Η κοπή να έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο πριν την τοποθέτηση και να μην έχει εκτεθεί ο χλοοτάπητας στον ήλιο.
• Το ύψος του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι για ψυχρόφιλα 30-50 χιλιοστά καιθερμόφιλα 13-20 χιλιοστά.
• Η πυκνότητα του χλοοτάπητα να είναι τέτοια ώστε να μην διακρίνεται το χώμα μετά από κούρεμα σε ύψος 4 εκατ.
• Το μέγεθος της λωρίδας κατόπιν συμφωνίας (συνήθως έχει μήκος 2μ. και πλάτος 0,4μ.)

Ο χλοοτάπητας κατά την παραλαβή του πρέπει να είναι:

• Υγιής .
• Ομοιόμορφος σε πυκνότητα και απόχρωση πράσινου χρώματος.
• Ομοιόμορφα κουρεμένος.
• Απαλλαγμένος από ζιζάνια.
• Απαλλαγμένος από έντομα και μύκητες.

  • Προδιαγραφές T.P.I.

Να αναφέρεται η ταυτότητα του σπόρου ή του μείγματος σπόρων καθώς και το αν είναι πιστοποιημένος ή όχι.

Το πάχος της λωρίδας χώματος να είναι περίπου 15 χιλιοστά χωρίς να υπολογίζεται το φύλλωμα.

Το μεγαλύτερο ύψος κουρέματος κατά την διάρκεια της παράδοσης να είναι από 30-40 χιλιοστάγια τα ψυχρόφιλα και 13-20 χιλιοστά για τα θερμόφιλα είδη.

Το thach δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12,5 χιλιοστά.

Το μέγεθος κάθε λωρίδας κατόπιν συμφωνίας.

Να έχει άριστη φυτο-υγιεινή κατάσταση, χωρίς εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές.

Παντελής έλλειψη ζιζανίων αγρωστωδών ή πλατύφυλλων.

Να διαθέτει μεγάλη πυκνότητα, τέτοια ώστε όταν ο χλοοτάπητας είναι κουρεμένος σε ύψος περίπου 40 χιλιοστά, να μην φαίνεται καθόλου χώμα.

Το βάρος κάθε ρολού να είναι 17-20 κιλά.

Η υγρασία χώματος λωρίδας σε κατάσταση ρώγου ή και ελαφρά λιγότερη.

Το χώμα του υποστρώματος να είναι αμμώδες επιτρέποντας έτσι την άμεση και ισχυρή ριζοβολία μετά την τοποθέτηση του Sod.

Τέλος η αντοχή της λωρίδας του χλοοτάπητα να είναι τέτοια ώστε όταν κρεμιέται από την μία άκρη να μην σπάει ή σχίζεται.

  • ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο Προμηθευτής παραδίδει το φυτικό υλικό στον χώρο του έργου και εγγυάται ότι την στιγμή της παράδοσης ότι είναι σε άψογη κατάσταση απηλαγμενων ασθενειών και τηρεί τις προδιαγραφές του παραρτήματος .

Δεν δίδεται καμία άλλη εγγυηση ,δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την μετέπειτα πορεία όπως κακή συντήρηση, ζημίες ,χημικές επεμβάσεις κ.λ.π.