ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Το προπονητικό κέντρο εξυπηρετεί τις ανάγκες κυρίως της ποδοσφαιρικής οµάδας. Διαθέτει φυσικό χλοοτάπητα και αποστραγγιστικό σύστηµα (έτσι ώστε να αποκλείεται το ενδεχόµενο αχρήστευσης σε περίπτωση βροχόπτωσης, χιονόπτωσης και γενικά κακοκαιρίας).